1. Inleiding Wij hechten veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
 2. Definities Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Verwerking: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens.
 3. Welke gegevens verzamelen we? Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 1. Waarom verwerken we deze gegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 1. Hoe lang bewaren we gegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 2. Delen met derden Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 3. Beveiliging Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
 4. Rechten van de betrokkene U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.
 5. Contact Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via [uw contactgegevens].
 6. Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is aan te raden om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.